Workshops

Naast administratieve ondersteuning, biedt Samen in Business de mogelijkheid aan om cursussen te volgen om meer vat te krijgen op de administratie van uw onderneming. De cursussen worden bij ons op locatie aangeboden. Momenteel biedt Samen in Business de volgende cursussen aan: Opstellen ondernemingsplan inclusief prognose en Opstellen administratie. Te zijner tijd zullen wij ons cursusaanbod uitbreiden met onder andere cursussen gericht op social media.

Opstellen ondernemingsplan inclusief prognose

Het doel van de cursus is dat u leert om zelf een ondernemingsplan te schrijven en te verdedigen. De cursus bestaat uit twee dagdelen waarin de volgende punten aan de orde komen:

 1. Vormvereisten ondernemingsplan;
 2. Ondernemer/onderneming: wie is de ondernemer en wat voor onderneming staat er straks;
 3. Marketingplan: waardoor wordt jouw onderneming de blauwe paprika? Met andere woorden: wat onderscheidt jouw onderneming van andere ondernemingen;
 4. Financieel plan: aan bod komen het investerings- en financieringsplan, de exploitatiebegroting, de liquiditeitsbegroting en het overzicht van privéuitgaven.

Tijdens het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan punt 1, 2 en 3, tijdens het tweede dagdeel komt punt 4 aan bod. Bij de start van de cursus ontvangt u het cursusmateriaal. Aan het einde van de cursus bent u in staat om een ondernemingsplan te schrijven of heeft u deze zelfs al afgerond. Wij zullen uw afgeronde ondernemingsplan beoordelen en voorzien van onze opmerkingen. De totale kosten van deze cursus bedragen € 75,- per persoon. De cursus gaat door indien minimaal één cursist zich heeft aangemeld. Om iedere cursist voldoende aandacht te kunnen schenken, hanteren wij een maximum van acht deelnemers per cursusdag.

Desgewenst kunt u de cursus uitbreiden met een extra dagdeel waarin u leert uw ondernemingsplan richting derden (zoals banken of het UWV) te verdedigen middels een rollenspel. De kosten hiervan bedragen €25,- per persoon.

Opstellen administratie

Het doel van de cursus is dat u leert uw onderneming zo in te richten, dat uw administratieve huishouding staat als een huis. De cursus bestaat uit één dagdeel waarin de volgende punten aan de orde komen:

 1. Wat zijn de vereisten van de Belastingdienst met betrekking tot een administratie?
 2. Hoe krijg ik een overzichtelijke administratie?
 3. Wat zijn de vereisten voor een factuur?
 4. Welke boekhoudsystemen zijn er?
 5. Hoe dien ik zelf een btw-aangifte in?
 6. Hoe krijg ik vat op de administratieve kasstroom van mijn onderneming?
 7. Overige randvoorwaarden zoals algemene voorwaarden.

Bij aanvang van de cursus ontvangt u het cursusmateriaal. De totale kosten van deze cursus bedragen €37,50 per persoon. De cursus gaat door indien minimaal één cursist zich heeft aangemeld. Om iedere cursist voldoende aandacht te kunnen schenken, hanteren wij een maximum van acht deelnemers per cursusdag.